screenshot

Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я даю згоду на:

  • обробку моїх персональних даних та персональних даних моєї малолітньої дитини з первинних джерел у такому обсязі: відомості про народження, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, електронні адреси;
  • використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);
  • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
  • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону);
  • також, заповнюючи цю заявку, надаю БФ «БГВ» свою безумовну згоду на використання мого імені та імені моєї новонародженої дитини для публікації, в тому числі в засобах масової інформації, соціальних мережах та телебаченні, текстових матеріалів, а також фото- і відео матеріалів з моїм зображенням та зображенням моєї новонародженої дитини, пов’язаних з діяльністю Благодійної організації «Благодійний фонд «БГВ».